Leerresultaten automatisch ontvangen

Op basis van de standaard UWLR 2.2 kunnen leerresultaten geautomatiseerd worden teruggekoppeld, vanuit de aanbieder van leermateriaal of toetsen naar uw schooladministratiesysteem of leerlingvolgsysteem.

Verhuist leerling? Leerhistorie behouden

Verhuist een leerling, dan blijven leerling en licentie verbonden. Tenminste binnen dezelfde onderwijssector. De leerhistorie blijft in tact. Handig, als de nieuwe school dezelfde methode gebruikt. 

Fuseren? Licentie volgt leerling

Gaan twee scholen samen, dan blijven licenties, leerresultaten en leerlingen verbonden. De toegang tot het leermateriaal blijft in tact, zo lang de leerling herkenbaar is aan zijn ECK iD.

 
“In de kerstweek moest de hele administratie om.
In januari kon iedereen weer inloggen, alsof er niks was gebeurd!”
 

Licenties in beeld

Het ECK iD maakt de koppeling tussen licentie en gebruiker uniek. Moet de schooladministratie opnieuw worden ingericht, dan is snel te zien welke leerling welke licenties gebruikt.

Schoollicentie blijft, resultaten mee

Verhuist een leerling, dan blijven schoollicenties die hij enkel gebruikte met zijn ECK iD bij de school. De leerresultaten kunnen de leerling wel volgen.