Opdrachtgever

"Toegang tot en gebruik van digitale leermiddelen moeten soepel verlopen; systemen moeten betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht de leverancier."

Met dit doel voor ogen en onder meegeven van publieke kaders, legde de stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT de implementatie van de Nummervoorziening in handen van de publiek-private partners in
Edu-K. Het ECK iD maakt veilige, gestandaardiseerde samenwerking tussen scholen en leveranciers mogelijk. De implementatie krijgt in de praktijk vorm per sector. Uiteindelijk is het doel dat gebruik van het ECK iD leidend is voor de processen: BestellenLeverenToegang,
Gebruik van digitaal leermateriaal en voor het proces van Terugkoppelen van leer- en toetsresultaten.   

Hoe is de implementatie georganiseerd? 

De verdere implementatie van het ECK iD in het PO is sinds augustus 2018 is belegd in een speciale projectgroep. Voor het VO en MBO is de implementatie en introductie van het ECK iD voorzien voor schooljaar 2019- 2020. In het VO en MBO maken scholen, sectorraden en leveranciers afspraken over de introductie van het ECK iD binnen Programma Start Schooljaar. De VO-afspraken zijn te vinden op de samenwerkingssite van directetoegang.nl. De afspraken in het MBO startschooljaarmbo.nl. Nieuwe afspraken voor schooljaar
2019 -2020 worden in mei 2019 verwacht.

Vergaderingen Edu-K en stukken

Edu-K vergadert omstreeks zes keer per jaar. De stuurgroep voor Programma Start Schooljaar maakt onderdeel uit van
Edu-K. Voor vergaderdata en toegang tot de stukken kunt u contact opnemen met secretaris@edu-k.nl.