Hieronder antwoord op enkele vragen uit de praktijk. Staat uw vraag of antwoord er niet bij, dan horen we dat graag. 

Voor hulp implementatie en gebruik ECK iD:

Voor aansluiten op Nummervoorziening

School

Als ik als school de overeenkomst met Nummervoorziening teken, ontvangt ons LAS of SIS dan direct ECK iD’s?

Nee, ná ondertekening bepaalt us zelf, in afstemming met uw LAS of SIS-leverancier, wanneer u start met het gebruik van het ECK iD. De overeenkomst is wel een voorwaarde om ECK iD’s te kunnen ontvangen.

Kan het ECK iD ook gebruikt worden om leerresultaten terug te koppelen?

Ja het ECK iD maakt het in de toekomst mogelijk leer- en toetsresultaten geautomatiseerd terug te ontvangen in de administratie of in het leerling volgsysteem. 

Kan een leerling zijn ECK iD meenemen over onderwijssectoren heen?

Nee, het ECK iD is vanwege privacy-vereisten in beginsel sector gebonden. Besluitvorming over het gebruik van ECK iD voor onderwijsvormen op de grensvlakken tussen de sectoren PO, VO en MBO wordt voorbereid.

Wat gebeurt er met het ECK iD als de leerling naar een andere school gaat? 

Zo lang de leerling binnen dezelfde sector blijft, blijft zijn ECK iD van kracht. Overleg met uw leverancier hoe licenties en leerhistorie bewaard kunnen blijven. 

Kan ik een ECK iD aanvragen als de leerling (nog) geen burgerservicenummer heeft?

Ja dit kan. Komt er later alsnog een BSN en daarmee een persoonsgebonden nummer, dan kunt u dit alsnog opgeven. De Nummervoorziening reikt in zo'n geval toch weer hetzelfde ECK iD aan.

Kan ik het ECK iD ook gebruiken voor andere doeleinden? Bijvoorbeeld in contacten met Jeugdzorg?

Nee, het ECK iD werkt alleen op basis van afspraken tussen partijen in de Educatieve ContentKeten. Het is niet bestemd voor andere toepassingen. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Leverancier

Hoe kan ik als LAS of SIS aansluiten op de Nummervoorziening?

Er is speciale cliënt software die u installeert. Deze is beschikbaar op de ontwikkelaars-wiki bij Kennisnet.  

Is er een testomgeving om de koppeling te testen?

Ja, toegang tot de testomgeving moet u schriftelijk aanvragen.

Waar vind ik documentatie over implementeren van het ECK iD?

De pagina documentatie biedt links naar de documentatieset met: Technische voorschriften, Principes en processen, Services en beschrijvingen.

Wie kan me helpen het ECK iD te (laten) implementeren?

Er zijn verschillende project- en werkgroepen per sector waar leveranciers de implementatie onderling afstemmen en informatie delen. Deelnemen? mail naar eck-id@edu-k.nl.
Voor partijen met beperkte ontwikkelcapaciteit zijn er verschillende mogelijkheden om ECK iD 'as a service' af te nemen. Het implementatieprogramma informeert u graag.