Wijzigingsbeheer use cases

De use case documenten zijn vastgesteld binnen Edu-K na review door het Ketenarchitectuurteam (KAT). Aanpassingen blijven in de toekomst mogelijk, als de praktijk hier aanleiding toe geeft. Wijzigingsverzoeken kunnen, zo specifiek mogelijk omschreven, worden ingebracht bij Edu-K. Het verzoek, wordt na beoordeling door het KAT ter besluitvorming voorgelegd. Eventuele reacties uit het KAT worden conform dit proces behandeld.