Wijzigingsbeheer use cases

De use case documenten zijn vastgesteld door het tactisch overleg (TO) na review door het Ketenarchitectuurteam (KAT). Aanpassingen blijven in de toekomst mogelijk, als de praktijk hier aanleiding toe geeft. Wijzigingsverzoeken kunnen, zo specifiek mogelijk omschreven, worden ingebracht bij Edu-K. Het verzoek, wordt na beoordeling door het KAT ter besluitvorming voorgelegd aan het betreffende TO. Eventuele reacties uit het KAT worden conform dit proces behandeld.