Implementatie gestart

In het po, vo en mbo wordt het ECK iD geïntroduceerd voor veilige gegevensuitwisseling in de zogenoemde Educatieve Content Keten, ECK. De implementatie is inmiddels gestart. In 2017 passen leveranciers hun systemen aan. Zij testen onderling het gebruik van het ECK iD voor de processen: Bestellen, Leveren, Toegang verlenen, Gebruiken en voor Terugkoppeling van leer- en toetsresultaten. In 2018 zijn veldtesten voorzien en in gebruik neming van het ECK iD in de praktijk. Continuïteit van het onderwijs staat hierbij voorop. Wilt u als leverancier ook aan de slag? Of wilt u als school meedoen met de veldtesten? Neem dan contact op met het het Programma implementatie ECK.