Eerste implementatie naar testfase

In het po, vo en mbo wordt het ECK iD geïntroduceerd voor veilige gegevensuitwisseling in de zogenoemde Educatieve Content Keten, ECK. In 2017 heeft een groot aantal leveranciers hun systemen aangepast. Zij testen nu onderling het gebruik van het ECK iD voor de processen: Bestellen, Leveren, Toegang verlenen, Gebruiken en voor Terugkoppeling van leer- en toetsresultaten. Verderop in het voorjaar zijn veldtesten voorzien en gecontroleerde in gebruik neming van het ECK iD in enkele praktijksituaties. Continuïteit van het onderwijs staat hierbij voorop. Wilt u als leverancier ook aan de slag? Of wilt u als school meedoen met de veldtesten? Neem dan contact op met het het Programma implementatie ECK iD.