ECK iD beschikbaar in primair onderwijs sinds augustus 2018

Sinds schooljaar 2018 – 2019 is het ECK iD beschikbaar voor alle leerlingen in het primair onderwijs. Het nieuwe iD is uniek en sterk beveiligd. Het schept de voorwaarden om met minder persoonsgegevens toch trefzeker in te loggen op en gebruik te maken van digitale leermiddelen. Gebruik van het ECK iD is wettelijk bedoeld voor de Educatieve ContentKeten. Dit is de keten waarin administratiesystemen van scholen, ELO's, toegangsdiensten, distributeurs en uitgeverijen gekoppeld zijn en samenwerken om het gebruik van digitale leermiddelen mogelijk te maken.

VO en MBO
In het VO en MBO is introductie van het ECK iD voorzien voor schooljaar 2019 - 2020. Een groot aantal leveranciers heeft zijn systemen inmiddels aangepast. Zij testen nu onderling het gebruik van het ECK iD voor de processen: Bestellen, Leveren, Toegang verlenen, Gebruiken en voor Terugkoppeling van leer- en toetsresultaten. In het voorjaar van 2019 vinden zogenoemde veldtesten plaats met echte data, voorafgaand aan de eerste bestellingen voor het nieuwe schooljaar. Na een succesvolle veldtest wordt het ECK iD ook in het VO en in het MBO gecontroleerd in gebruik genomen. Continuïteit van het onderwijs staat hierbij voorop. Wilt u als leverancier ook aan de slag? Of wilt u als school meedoen met de veldtesten? Neem dan contact op met het het Programma implementatie ECK iD.