Vaste afspraken

Namens scholen in het PO, VO en MBO maakten de sectorraden vaste afspraken met leveranciers over de omgang met persoonsgegevens in de processen: BestellenLeveren, Toegang, Gebruik van digitaal leermateriaal en voor het proces van Terugkoppelen van leer- en toetsresultaten. Het ECK iD is hierin dé sleutel voor geautomatiseerd uitwisselen en verwerken van gegevens. Het verkleint de kans op datalekken en fouten aanzienlijk.

Tussen betrouwbare partners

Leveranciers gebruiken het ECK iD voor de processen: BestellenLeveren, Toegang, Gebruik van digitaal leermateriaal en voor het proces van Terugkoppelen van leer- en toetsresultaten. Hun systemen zijn afgestemd op het ECK iD. Zij voldoen minimaal aan de beveiligingsvereisten die de ECK iD aan hen stelt. In het belang van het onderwijs werken leveranciers samen als partners aan een veilige en betrouwbare leermiddelenketen. 

Veilig leermiddelen gebruiken in het po

Veilig leermiddelen gebruiken in het po

matchen leerling en licentie in het vo

matchen leerling en licentie in het vo

veilig leermiddelen Bestellen in het mbo

veilig leermiddelen Bestellen in het mbo

Privacyconvenant 3.0 AVG-proof

Scholen worden ondersteund in hun rol als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ door ruim 300 leveranciers van digitaal lesmateriaal en andere digitale producten voor het onderwijs. Zij hebben zich gecommitteerd aan de afspraken van het privacyconvenant voor het onderwijs. Deze afspraken zijn overeengekomen met de sectorraden voor het  primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het privacyconvenant 3.0 voldoet volledig aan de vereisten van de AVG en is ook voorbereid op ingebruikneming van het ECK iD.

Verwerkersovereenkomsten 3.0

Bij het privacyconvenant 3.0 hoort een modelverwerkersovereenkomst 3.0. die voldoet aan de vereisten van de AVG en is voorbereid voor het ECK iD.
Alle leveranciers die zich houden aan de afspraken van het privacyconvenant hanteren verwerkersovereenkomsten die zijn  gebaseerd op de modelverwerkersovereenkomst 3.0.
De leveranciers die het privacyconvenant onderschrijven bieden sinds 1 mei 2018 de mogelijkheid om de nieuwe verwerkersovereenkomsten online aan te vragen via hun websites.

Aanvragen nieuwe verwerkersovereenkomsten voor ECK iD primair onderwijs

Sinds augustus 2018 is het ECK iD beschikbaar in het primair onderwijs voor alle leerlingen van scholen die werken met de administratiesystemen: EDUscope, ESIS, Parnassys of School OAS. Klik hier voor de privacy-contactgegevens van alle leveranciers die in het PO gebruik van digitale leermiddelen met behulp van het ECK iD mogelijk maken.

Certificering

Het ECK iD stelt eisen aan de beveiliging van informatie op school en bij leveranciers. Met name aan de opslag van het ECK iD en aan de verbindingen tussen de Nummervoorziening en het schooladministratiesysteem. In bredere zin gelden voor gegevensuitwisseling in het onderwijs ook normen vanuit het 'Certificeringsschema' informatiebeveiliging en privacy ROSA'. De beide sets aan beveiligingsvereisten sluiten goed op elkaar aan. De scope van het Certificeringsschema is echter breder. Een directe koppeling met de Nummervoorziening vereist specifiek Edukoppeling 1.2, waar het Certificerinsgschema ook nog andere koppelingen toelaat. De precieze samenhang tussen beide regimes is hier beschreven. 

Minder attributen

Elk kenmerk in de gegevensuitwisseling tussen scholen en leveranciers rond digitale leermiddelen wordt ook wel 'attribuut' genoemd. In het belang van de privacy is het streven steeds minder attributen te gebruiken. Wie het ECK iD gebruikt, kan aanvullend met minder attributen toe om toch zeker het verband te leggen tussen leermiddel en leerling. Het doel is de attributenset zo klein mogelijk te maken. In het PO zorgt de komst van het ECK iD dat per schooljaar 2018 - 2019 geslacht en geboortedatum kunnen vervallen in de gegevensuitwisseling.
Afspraken over het attributenbeleid worden publiek - privaat gemaakt in Edu-K.

Privacy impact assesment

Tijdens het ontwikkelen van het ECK iD is er een Privacy Impact Assessment uitgevoerd. Op grond van dit onderzoek is o.a. besloten dat het ECK iD versleuteld (encrypted) opgeslagen moet worden en logisch gescheiden van andere data.