Wettelijke grondslag

Om het keten iD te mogen afleiden van het PGN heeft het ministerie van OCW een wetswijziging doorgevoerd: De Wet pseudonimisering leerling-gegevens t.b.v. gebruik digitale leermiddelen en invoering elektronisch examensysteem Facet. De nieuwe wet is inmiddels aangenomen en gepubliceerd in het staatsblad. Hiermee heeft het  ECK iD een wettelijke grondslag gekregen. 

 

 

ECK iD leidend in de keten

Gebruik maken van het ECK iD is geen wettelijke verplichting, maar de initiatiefnemende sectorraden, aanbieders van onderwijsvoorzieningen, branches en het Ministerie van OCW hebben wel de ambitie het ECK iD leidend te maken in de educatieve content keten voor de processen: BestellenLeveren, Toegang, Gebruik van digitaal leermateriaal en voor het proces van Terugkoppelen van leer- en toetsresultaten. Een groot aantal leveranciers heeft zich inmiddels voorbereid op werken met het ECK iD. Vanaf augustus 2018 kunnen alle scholen in het primair onderwijs ermee werken. In het vo en mbo is het ECK-iD vanaf schooljaar 2019 - 2020 beschikbaar.

Ook veilig en betrouwbaar persoonsgegevens uitwisselen rond digitale leermiddelen? 
We komen graag met u in contact.