Wetsvoorstel

Om het keten iD te mogen afleiden van het PGN heeft het ministerie van OCW een wetsvoorstel in voorbereiding: het Wetsvoorstel pseudonimisering leerling-gegevens t.b.v. gebruik digitale leermiddelen en invoering elektronisch examensysteem Facet. Dit wetsvoorstel is inmiddels aangenomen en gepubliceerd in het staatsblad. Hiermee heeft het  ECK iD een wettelijke grondslag gekregen. Onderstaand verwijzing naar de wetgevingskalender. 

 

 

Leidend in de keten

Gebruik maken van het ECK iD wordt geen wettelijke verplichting, maar de initiatief nemende sectorraden, aanbieders van onderwijsvoorzieningen, branches en het Ministerie van OCW hebben wel de ambitie het ECK iD leidend te maken in de educatieve content keten voor de processen: BestellenLeveren, Toegang, Gebruik van digitaal leermateriaal en voor het proces van Terugkoppelen van leer- en toetsresultaten. Een groot aantal leveranciers heeft zich voorbereid op werken met het ECK iD. In 2018 kunnen de eerste scholen in het po, vo en mbo ermee werken. 

Ook veilig en betrouwbaar persoonsgegevens uitwisselen rond digitale leermiddelen? 
We komen graag met u in contact.