https://id.school/... wordt https://ketenid/...

Met ingang van ... is de Nummervoorziening als webservice beschikbaar via de URL https://ketenid.nl en niet langer via de URL https://id.school.nl. De term school-id wordt namelijk veel gehanteerd voor het ID dat scholen toekennen aan hun leerlingen. Om verwarring te voorkomen is de URL voor de Nummervoorziening daarom gewijzigd. 

Wat betekent dit voor u als LAS-leverancier?

Het proces van aansluiten op de Nummervoorziening kent drie fases: 

  1. proberen
  2. kwalificeren
  3. aansluiten

Bent aangesloten op de Nummervoorziening of bezig binnen een van deze drie stappen, dan moet u er dus op toezien dat uw applicatie vanaf ... de nieuwe URL aanroept. 

In geval van vragen, informeer via support@kennisnet.nl of bel: 0800 – 321 22 33