tijdlijn in het primair onderwijs. de  Wettelijke basis onder het eck id is een belangrijke voorwaarde voor de veldtesten met scholen.  Voor VO - MBO is de fasering vergelijkbaar, maar hier wordt gewerkt in twee groepen: de eerste groep voor schooljaar 2018 - 2019, de tweede groep voor 2019 - 2020.

tijdlijn in het primair onderwijs. de  Wettelijke basis onder het eck id is een belangrijke voorwaarde voor de veldtesten met scholen. 
Voor VO - MBO is de fasering vergelijkbaar, maar hier wordt gewerkt in twee groepen: de eerste groep voor schooljaar 2018 - 2019, de tweede groep voor 2019 - 2020.


"Deelnemen in de projectgroepen?
U bent van van harte welkom in de keten."