"Deelnemen in de projectgroepen?
U bent van van harte welkom in de keten."