Opdrachtgever

"Toegang tot en gebruik van digitale leermiddelen moeten soepel verlopen; systemen moeten betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht de leverancier."

Met dit doel voor ogen en onder meegeven van publieke kaders, legde de stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT de implementatie van de Nummervoorziening in handen van de publiek-private partners in
Edu-K. 
Het ECK iD maakt veilige, gestandaardiseerde samenwerking tussen scholen en leveranciers mogelijk. De implementatie krijgt in de praktijk vorm in projectgroepen per sector. Uiteindelijk is het doel dat gebruik van het ECK iD leidend is voor de processen: BestellenLeverenToegang,
Gebruik van digitaal leermateriaal en voor het proces van Terugkoppelen van leer- en toetsresultaten.   

Vergaderingen Edu-K en stukken

Edu-K vergadert omstreeks zes keer per jaar. Daarnaast zijn er tien tot twaalf heer per jaar tactische overleggen. Voor vergaderdata en toegang tot de stukken kunt u contact opnemen met secretaris@edu-k.nl. 

Hoe is de implementatie georganiseerd? 

Voor de implementatie van het ECK iD zijn er projectgroepen per sector: po, vo, mbo. Hierin maken schoolleveranciers onderling afspraken over hoe zij systemen aanpassen en testen. In het vo en mbo is de ECK standaard voor Distributie en Toegang 2.1.1 voorwaarde om het ECK iD te gebruiken. De projectgroepen vo en mbo implementeren dus ECK iD + de standaard.