1          Leerlingadministratie- of Studenteninformatiesysteem
De kernregistratie met gegevens van leerlingen (en medewerkers), zoals: ESIS, Parnassys, SchoolOAS of Unilogic in het PO of zoals: Magister en SOMtoday in het VO of zoals: Eduarte, Edictis, Education Online, Magister, People Soft in het MBO. Ze halen het ECK iD op bij de Nummervoorziening, slaan het op en voorzien de Identity Provider van de benodigde gegevens.

2          Identity Provider – authenticatieservice. 
Het systeem dat elke student en medewerker een digitale (school)identiteit geeft. Vaak is dit de ELO, bijvoorbeeld: Cum Laude, Fronter, Itslearning, Magister, Open Edu-Moodle, Peppels.net of SOMtoday. Soms is er een afzonderlijke Identity Provider, als ADFS of Azure of besteedt de school het identity management uit aan partijen als Tools4Ever, Linxit, Red Spider of DWE-ICT.

3          Authenticatie hub. 
De centrale voorziening die de identiteiten in de leermiddelenketen authentiseert. Bijvoorbeeld: Basispoort, Entree Federatie of SURFconext. Let wel: de school bepaalt zelf aan wie digitale iD’s mogen worden doorgegeven en met welke attributen. Dit regelt de school in de Attribuut Release Policy.

4          Distributeursfunctie, distributeur. 
De partij die zorgt voor de ECK-processen BepalenBestellen en Leveren van digitale leermiddelen. Denk aan: Iddink, Osingadejong,  VanDijk, Lisette Werter of SLIM MBO-webshop. Distributeurs werken volgens de ECK standaard D&T of zij geven activeringscodes dan wel vouchers uit van uitgeverijen. Ze verzorgen ook de financiële afwikkeling.

5          Leermiddelenleverancier / uitgeverij. 
Als aanbieders van leermiddelen verzorgen de uitgeverijen de ECK-processen Toegang en Gebruik. Uitgeverijen werken in het PO via stichting basispoort. In het VO en MBO werken de uitgeverijen volgens de ECK standaard Distributie en Toegang, of zij verstrekken vouchers of activeringscodes die, via hun distributeur, toegang bieden tot de digitale leermiddelen.

6          ELO-Toegangsplatform. 
De omgeving waarin de linkjes naar leermiddellicenties worden aangeboden. (zie ook Identity Provider)

Bijzondere rol ‘school’

Strikt genomen vervult de ‘school’ geen rol binnen de technische stappen in de ECK-keten. Maar in organisatorische zin speelt de school wel degelijk een belangrijke rol. De school is en blijft immers ‘Verantwoordelijke’ voor de gegevens die in de keten worden uitgewisseld en verwerkt.Let wel: Leveranciers vervullen soms meer dan één ECK-rol en ook scholen kunnen zelf een ECK-rol vervullen. Gebruikt een school bijvoorbeeld ADFS of Azure AD, dan vervult de school in feite zelf de rol van Identity Provider.