Aansluiten administratiesysteem op Nummervoorziening

De Nummervoorziening is als centrale onderwijsvoorziening sinds 2016 in beheer hij Kennisnet. Leerling- en student administratiesystemen kunnen met speciaal ontwikkelde cliënt software ECK-iD's aanvragen bij de Nummervoorziening. Wilt u weten hoe u kunt aansluiten? Informeer dan via support@kennisnet.nl. Op de speciale developer's wiki zijn de technische specificaties en vereisten rondom aansluiting beschikbaar. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor de testomgeving.

Realisatie Nummervoorziening en testomgeving

In opdracht van de stuurgroep van het Doorbraakproject onderwijs en ICT, heeft Kennisnet de Nummervoorziening gerealiseerd.

Publieke implementatiekaders

De sectorraden voor PO, VO en MBO en de ministeries van OCW en EZ hebben publieke kaders opgesteld voor de implementatie van de Nummervoorziening. 

    Use cases

    De use case documenten zijn vastgesteld door het tactisch overleg (TO) na review door het Ketenarchitectuurteam (KAT). Vaststellen houdt in dit geval nadrukkelijk in een vaststelling tot het moment dat er nieuwe inzichten zijn. Bijvoorbeeld doordat tijdens het bouwen nieuwe vragen/aanvullingen naar voren komen. Aanpassingen blijven dus ook in toekomst mogelijk. Het wijzigingsbeheer hiervoor verloopt via de projectgroep op operationeel niveau waarop het programma implementatie ECK regie voert. Wijzigingsverzoeken kunnen, zo specifiek mogelijk omschreven, worden ingebracht bij het programma. Het programma beoordeelt het verzoek, of laat dit beoordelen en legt het verzoek ter besluitvorming voor aan het betreffende TO. Eventuele reacties uit het KAT worden conform dit proces behandeld.

     

    Privacy

    Attributenbeleid