Wat moet het schoolbestuur doen?

Om het ECK iD in het nieuwe schooljaar te kunnen gebruiken, moet u als schoolbestuur tijdig aan uw privacyverplichtingen voldoen. De PO-Raad, diverse leveranciers van leerlingadministratiesystemen (LAS-leveranciers) en stichting Basispoort helpen u hierbij. Doorloop de volgende stappen:

 1. Aanmelden Nummervoorziening
  Meld u aan voor ingebruikneming van het ECK iD bij de Nummervoorziening. Dat is de centrale voorziening die het ECK iD genereert. 

 2. Aanmelden LAS-leverancier
  Meld ook uw LAS-leverancier* dat u gebruik gaat maken van het ECK iD:
  ·       ESIS, mail naar: info@rovict.nl of bel: 035 – 603 60 80
  ·       ParnasSys, kijk op: https://nieuws.parnassys.nl/eck-id/ 
  ·       School OAS voor Dotcomschool, mail naar info@dotcomschool.nl of bel: 036-547 21 11
  ·       Unilogic, mail naar: helpdesk@unilogic.nl of bel: 046 – 457 18 30 * staat de naam van uw schooladministratie er niet bij?

  Dan kunt u in schooljaar 2018 – 2019 nog geen gebruik maken van het ECK-id. Neem contact op met Edu-k, programma implementatie ECK-id via: eck-id@edu-k.nl

 3. Aan privacyvereisten voldoen
  U ontvangt de benodigde nieuwe verwerkersovereenkomst ten behoeve van uw LAS-leverancier en een verwerkersovereenkomst voor de Nummervoorziening. Stuur deze contracten zo spoedig mogelijk ondertekend retour. In principe moeten deze overeenkomsten getekend worden door de bestuurder van uw school, maar die mag ook iemand mandateren om de contracten te ondertekenen.

  Ga na welke andere leveranciers betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling rond het digitaal lesmateriaal van uw school. Sluit ook met hen tijdig nieuwe verwerkersovereenkomsten af. De leveranciers bieden op hun eigen websites verwerkersovereenkomsten aan die zijn gebaseerd op  de modelverwerkersovereenkomst behorend bij het privacyconvenant. U kunt ze hier online aanvragen.

 4. Schooladministratie en ICT-verantwoordelijken attenderen
  Attendeer uw schooladministratie en ICT-verantwoordelijken dat u als bestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wilt werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Basispoort en uw LAS-leverancier bieden instructie en toelichting via de gebruikelijke operationele kanalen.

 5. Meer informatie?
  Lees meer over hoe u het ECK iD gebruikt op de website van:
  ·       Esis www.rovict.nl
  ·       Parnassys:  https://nieuws.parnassys.nl/eck-id/ 
  ·       School OAS www.dotcomschool.nl
  ·       Unilogic www.unilogic.nl
  Lees meer over aanmelden voor de Nummervoorziening op https://www.kennisnet.nl/nummervoorziening/aanmelden/